Aktualności

Termin egzaminu pisemnego kończącego zajęcia lektoratowe w semestrze letnim 2021/2022 przypada na:
15 czerwca – studia stacjonarne
25 czerwca – studia niestacjonarne
Godzinę egzaminu pisemnego oraz termin egzaminu ustnego należy ustalić z lektorem prowadzącym zajęcia.