Strona główna

Witamy na stronie Studium Języków Obcych ANS w Tarnowie!

Studium Języków jest jednostką ogólnouczelnianą. Optymalizacja nauczania języków obcych w ANS w Tarnowie to nadrzędny cel podejmowanych przez nas działań.

SJO organizuje lektoraty z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Zajęcia te rozpoczynają się na I roku, są obowiązkowe.  Lektorzy kładą nacisk na jakość i poziom kształcenia, czego potwierdzeniem jest wykorzystanie różnorodnych form nauczania w sposób odpowiadający europejskim standardom edukacyjnym, promujący wielojęzyczność i wielokulturowość, stwarzanie warunków do nauczania i uczenia się języków obcych dla celów akademickich i zawodowych oraz osiągnięcia efektów umożliwiających absolwentom ANS zatrudnienie w Polsce lub poza jej granicami.

Znajomość języka obcego jest nie tylko narzędziem poznawania świata, ale daje możliwość właściwego kształtowania relacji między uczestnikami różnych kultur, pozwala na podejmowanie efektywnych działań i umożliwia dalszy rozwój zawodowy, pozwala na korzystanie z literatury obcojęzycznej. Dobra znajomość języków obcych jest spełnieniem jednego z podstawowych wymagań rynku pracy.