Strona główna

Witamy na stronie Studium Języków Obcych Akademii Tarnowskiej!

Studium Języków to jednostka ogólnouczelniana, której priorytetem jest optymalizacja procesu nauczania języków obcych w Akademii Tarnowskiej.

SJO oferuje lektoraty z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, które są obowiązkowe dla naszych studentów. Nasza kadra lektorska kładzie szczególny nacisk na jakość i poziom kształcenia. To podejście znalazło potwierdzenie w zastosowaniu różnorodnych metod nauczania zgodnych z europejskimi standardami edukacyjnymi. Staramy się promować wielojęzyczność i wielokulturowość oraz tworzyć warunki sprzyjające nauce języków obcych zarówno w kontekście akademickim, jak i zawodowym. Dążymy do osiągnięcia efektów edukacyjnych, które umożliwią naszym absolwentom zatrudnienie zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Zrozumienie języka obcego to nie tylko narzędzie do eksploracji różnych kultur, ale także klucz do skutecznego budowania relacji między ludźmi. Posiadanie tej umiejętności otwiera drzwi do efektywnego działania i kontynuowania rozwoju zawodowego, a także umożliwia korzystanie z literatury obcojęzycznej. Dobra znajomość języków obcych jest niezbędna na rynku pracy.