Harmonogram

W opublikowanych harmonogramach zajęć  na semestr letni 2021-2022 mogą jeszcze nastąpić zmiany. Prosimy o regularne odwiedzanie strony.

Z uwagi na  hybrydową organizacją  kształcenia w Uczelni, uprzejmie informujemy, że zajęcia  językowe w formie zdalnej do 13 marca br. będą realizowały następujące kierunki :
Administracja publiczna –  wszystkie roczniki i typy studiów;
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego  – wszystkie roczniki i typy studiów;
Ekonomia –  wszystkie roczniki i typy studiów ;
Praca socjalna –  wszystkie roczniki i typy studiów ;
Pielęgniarstwo I rok – studia drugiego stopnia  stacjonarne i niestacjonarne;
Fizjoterapia II rok ;
Chemia  Ns II rok  ;
Pielęgniarstwo  I rok –  studia pierwszego stopnia – zajęcia zdalne do końca kwietnia !!
Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przebiega w czasie rzeczywistym zgodnie z rozkładem zajęć oraz z zachowaniem podziału studentów na grupy zajęciowe.

Pozostałe (niewymienione wyżej)  kierunki  realizują zajęcia stacjonarnie w siedzibie Uczelni.  Prowadzenie zajęć w formie tradycyjnej odbywa się w obowiązującym reżimie sanitarnym.  Przypominamy, że na podstawie Komunikatu nr 6/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 23 września 2021 r. dotyczącego organizacji kształcenia w PWSZ w Tarnowie w roku akademickim 2021/2022 Pracowników i Studentów we wszystkich przestrzeniach wspólnych (korytarze, windy, sanitariaty, biura itp.) obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz stosowania środków do dezynfekcji rąk.

Studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie
I rok
II rok

Studia niestacjonarne I stopnia
I rok
II rok
Studia stacjonarne II stopnia
I rok
II rok

Studnia niestacjonarne II stopnia
I rok
II rok

 Ostatnia aktualizacja: 22.02.2022 r., 11:24