Strona główna

Witamy na stronie Studium Języków Obcych PWSZ w Tarnowie!

LOGO_SJOStudium Języków jest jednostką ogólnouczelnianą. Optymalizacja nauczania języków obcych w PWSZ w Tarnowie to nadrzędny cel podejmowanych przez nas działań.

SJO organizuje lektoraty z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i szwedzkiego. Zajęcia te rozpoczynają się na I roku, są obowiązkowe, trwają trzy lub cztery semestry i kończą się egzaminem. Lektorzy kładą nacisk na jakość i poziom kształcenia, czego potwierdzeniem jest wykorzystanie różnorodnych form nauczania w sposób odpowiadający europejskim standardom edukacyjnym, promujący wielojęzyczność i wielokulturowość, stwarzanie warunków do nauczania i uczenia się języków obcych dla celów akademickich i zawodowych oraz osiągnięcia efektów umożliwiających absolwentom PWSZ zatrudnienie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami lektorzy dążą do osiągnięcia przez studentów kompetencji językowych na poziomie B2, co w przyszłości może ułatwić im podjęcie pracy w Polsce lub poza jej granicami.

Znajomość języka obcego jest nie tylko narzędziem poznawania świata, ale daje możliwość właściwego kształtowania relacji między uczestnikami różnych kultur, pozwala na podejmowanie efektywnych działań i umożliwia dalszy rozwój zawodowy, pozwala na korzystanie z literatury obcojęzycznej. Dobra znajomość języków obcych jest spełnieniem jednego z podstawowych wymagań rynku pracy.